Les 3

!!JENNY!! Hier start blok 1 introductie

Vormtekenen begint met het ervaren van je lijf. Je kunt je lijf voelen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Denk maar eens aan pijn in je lijf. Wij zijn in een vorm die soms lekker voelt en soms niet. Elke minuut kan dat anders zijn. Door vormen te tekenen worden we ons bewust van een buiten en een binnenkant. Weet je nog de tekenfase van de peuter? Hij ontdekt een buiten en een binnen. Wat is het heerlijk om ook als volwassene binnen in je ‘zelf’ te kunnen zijn. Dat geeft rust. Vormtekenen kan je klas en jou als leerkracht veel rust brengen. 

Bouwen helpt heel erg om in je lijf te komen. Juist dat doen kleuters graag! Helemaal passend bij de naaste ontwikkelingslijn. Op weg naar aarden waarin ze grond onder hun voeten tekenen. 

Deze les start je met een paar praktische tekenideetjes. Ik raad je echt aan deze sjablonen in je klas of de logiblocs uit groep 1/2 te gebruiken. 

!!JENNY!! BLOK 2 BEN JIJ IN VORM VANDAAG?

Ben jij in vorm vandaag? Hoe ziet jouw vorm van de dag er uit? Teken hem maar. In mijn klas hadden alle kinderen een tekenschrift in hun vak. Tijdens onrustige perioden liet ik ze beginnen met elke dag een vorm te tekenen. Natuurlijk was de achterliggende gedachte dat ze even in hun vorm naar binnen gingen keren waardoor er meer rust kwam in de groep. En het werkte al heel snel. Probeer maar eens het verschil in effect tussen deze opdrachten:

 1. Teken de vorm van de dag, trek hem 3 x over en maak iets in de binnenkant
 2. of je zegt: “Teken de vorm van de dag en en teken de omgeving erbij. 

Ik hoor graag jullie verhalen bij de ZOOM meeting.

VORM-SJABLONEN

Bovenstaande vormsjablonen kun je uitprinten, lamineren en vorm voor vorm uitknippen. Het is daardoor prachtig tekenmateriaal voor groep 3 t/m 8

Een erg leuke manier om in de klas het vormtekenen te introduceren is:
 
 • Pak blind een vorm en teken hem ook blind op papier
 • Kijk nu of de getekende vorm lijkt op de oorspronkelijke vorm
 • Wat zou dat over jou kunnen zeggen?
 • Trek de vorm om en ga nog 3 x over de lijn
 • Waar lijkt het op? Maak dat er van
 • Wek de binnenruimte van de vorm tot leven
 • Je mag de vorm meerdere keren gebruiken. Telkens op een andere manier
 • Nu mag je de overgebleven ruimte invullen
 

Observatiepunten:

 • Is  de getekende vorm groter of kleiner?
 • Waren de randen gesloten of zaten er ‘lekken’ in?
 • Bleef je bij het overtrekken van de vorm op de lijn?
 • Wat vind je van de vorm?
 • Waar lijkt de vorm op?
 • Hoe was het voor je om in de vorm te moeten blijven tekenen?
 • Wat zou dit alles over jou kunnen zeggen?

 

!!JENNY!! BLOK 3 WAT LEVERT VORMTEKENEN HET OP?

WAT LEVERT HET HET KIND OP?

 

 • Het helpt het kind bezit te nemen
  van zijn eigen lichaam (aarden)
 • Het kind leert zijn grenzen neer te zetten
 • Vormtekenen laat het zelfvertrouwen
  groeien
 • In relatietekeningen oefent het zijn
  plek in te nemen, ruimte geven
  en op te komen voor zichzelf

WAT LEVERT HET JOU ALS LEERKRACHT OP?

 

•Je ziet aan de tekeningen of het kind ‘in vorm’ is en of het daar nog veel moeite voor moet doen
 • Je hebt creatieve tools om kinderen te helpen weer in vorm te geraken en dicht bij zichzelf te blijven.
 • Grenzeloos gedrag op creatieve wijze kunnen sturen
 • Tegelijkertijd werk je aan je eigen grenzen

GROEPSWERK

 

 • ieder kind krijgt een vel papier, zet zijn naam erop, en tekent een vorm die hij 3x overtrekt
 • op teken van de leerkracht geven ze het papier door 
 • de volgende tekent er een vorm bij. Ook deze vorm is gesloten en wordt 3x overgetrokken
 • is het papier de hele klas doorgegaan dan is het weer terug bij de eigenaar. 
 • groot zal de verbazing zijn wat er nu op het papier te beleven is:) 

Moraal van deze opdracht: samen kom je tot ongekende creaties!

RELATIETEKENING

 • Teken een cirkel
 • Trek hem om de beurt een keer over
 • Teken om de beurt een vorm in de cirkel en trek hem twee keer over
 • Ga door tot je het genoeg vindt overlappen mag
 • Vul de binnenruimte van de vormen
 • Hoe hebben jullie overlappingen opgelost?
 • Hoe was het overlappen en doorkruisen van de vorm voor jou?

.

WAT EEN RELATIETEKENING KAN LATEN ZIEN

 • Hoe zij zichzelf neerzet
 • Hoe zij zich voelt in een bepaalde vorm en in relatie tot anderen
 • Wat zij van binnenuit te bieden heeft
 • Wat haar kracht is en wat haar uitdaging is

LES IDEEEN

VORM VAN DE DAG BOEKJE

Teken elke dag een vorm. Let erop dat elke vorm 3x overgetrokken wordt.

PAPIER SCHEUREN EN DE VORMEN OMTREKKEN

In dit voorbeeld is gekrast, gescheurd, en zijn vormen gebruikt.

STRIPVERHAAL MAKEN

Deze vormen koos dit kind voor dit stripverhaal. Het werd uiteindelijk een prachtig boekje

SAMEN: LAAT 2 KINDEREN OM DE BEURT EEN VORM IN EEN CIRKEL TEKENEN. Elke vorm 3x overtrekken

VORM HERHALEN en/ of stapsgewijs laten veranderen. Als Escher. Het voorbeeld is gemaakt door 1 vorm te herhalen

BOUWEN MET BLOKKEN of TEKEN OM JEZELF HEEN

VORMEN COMBINEREN TOT EEN NIEUWE VORM

STEMPELEN m.b.v. w.c. rolletjes, aardappelen karton of linozeefdruk.

!!!JENNY !! BLOK 4: TEKENINGEN LEZEN

DE KRACHT VAN EEN KIND AANBOREN DOOR ZIJN TEKENING TE LEZEN

 • Hulpvraag ‘klacht’
 • Medicijn ‘kracht’
 • Zelfhelend vermogen
 • Let op dat je niet invult
 • Objectief kijken
 • Vragen stellen

 

HET KIESTMODEL

Voor het lezen van tekeningen gebruik ik het KIEST model. Dit staat voor

 • Kleur
 • Interactie
 • Energie
 • Symboliek
 • Tijd ruimte

 

KLEUR

 • Wat is er emotioneel aan de hand met dat deel van de tekening dat opvalt door de kleur?
 • Meer info les 4 over kleuren en in de reader aan het eind van dit blok.

 

INTERACTIE

 • Wat maakt met wat contact
 • Wie kijkt naar wie
 • Wat is naar elkaar gericht
 • Of is er juist geen interactie

 

ENERGIE

 • Sfeer, stemming
 • Druk van het potlood
 • Vol, leeg

SYMBOLIEK

Ik neem hier even de geometrische symbolen

 • Driehoek: kennis, wijsheid, nieuwsgierigheid, driehoeksverhouding vader moeder kind
 • Vierkant: de materie, bescherming, afgrenzing en stabiliteit
 • Bloeivormen, strikken, lussen: kind zit lekker in zijn vel
 • Donkere stippen: let op….hier gebeurt iets. Hier voel ik iets
 
Zie verder in de digitale reader

 

TIJD EN RUIMT

 • Bovenkant: hulpkant
 • Onderkant: ontwikkeling
 • Links: verleden
 • Rechts: toekomst

 

MAAK VOOR JEZELF EEN ANALYSE VAN EEN KINDERTEKENING AAN DE HAND VAN KIEST. We bespreken hem in de ZOOM meeting.

Jenny!! blok 5: Reader